„Gwizdki, tracze i kolaski niech powrócą w nasze łaski” to projekt skierowany do dzieci w wieku 7-12 lat. Głównym cele projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego było przybliżenie dzieciom kultury tradycyjnej związanej z zabawkami i zabawami ludowymi. Warsztaty wykonywania dawnych zabawek pod okiem twórców ludowych,
a także poznanie zasad tradycyjnych zabaw i gier służyło popularyzacji dziedzictwa kulturowego i kultury tradycyjnej  w przyjaznej dla młodego odbiorcy formie – poprzez zabawę.

Projekt realizowany był od maja do października 2018 r. na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

W ramach projektu odbył się cykl warsztatów tworzenia zabawek ludowych oraz międzypokoleniowy piknik rodzinny poświęcony tematyce zabaw i zabawek ludowych. Oprócz tego powstała również publikacja prezentująca m.in. zabawki ludowe ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, przykłady samodzielnego przygotowania zabawek czy reguł zabaw ludowych, a także podstrona internetowa poświęcona zabawkom ludowym.

W projekcie uczestniczyło ok. 500 osób.

Całkowity koszt projektu : 25 000 zł